Hvad kan en kontaktperson hjælpe dig med?

En kontaktperson er en voksen person, som er der for dig, og som lytter til dig.

Det er også en, du kan tale med omkring de ting, der er svære. Det kan foreksempel være, at du har svært ved at komme i skole eller føler dig trist. Det kan også være, at du føler dig ensom og har brug for støtte til at opnå kontakt til nye venner.

Kort sagt er en kontaktperson en, der giver dig råd og støtte - og som også kan hjælpe dig til at opnå de drømme, du har.

Når du får en kontaktperson, starter vi altid sammen med at kigge på den handleplan, som du har med fra din sagsbehandler. Herefter finder vi sammen ud af, hvordan vi vil arbejde med handleplanen. Vi arbejder på målene gennem aktiviteter og ved at besøge steder/ mennesker, så du oplever det på en anden måde.

 "Hvis ikke jeg havde haft dig, ville jeg ikke have haft kontakt med min mor i dag. Du hjælper mig med at se tingene fra flere vinkler." Mikkel, 18 år.

"Det er mere frit og ikke så opstillet som eks. en psykolog, når man skal snakke om ting der er svære." Malou, 17 år.