Til samarbejdspartnere

Målgruppe

Vi har her på siden listet størstedelen af vores målgruppe:

  • Problemer ift socialt liv
  • misbrugsproblematikker
  • skolegang
  • angst
  • ensomhed
  • depression
  • at lære at klare sig selv 
  • efterværnssager
  • §54 sager (forældre der får kontaktpersonsstøtte)
  • sorg/ krise/ traumer
  • frigørelse 
  • Barnet gennem skilsmisse
  • Problematikker i familien
  • diagnoser
  • koordinering ift de tre livsfærer
  • støtte i at finde job/ praktik og lign
  • Lavt selvværd + selvtillid
  • selvskadende og selvmordstruede unge
  • mobning