Hvad kan en kontaktperson hjælpe mit barn med?

En kontaktperson kan hjælpe dit barn med at få sat ord på de ting som de oplever som svære eller udfordrende. Det kan fx være ting som I, i familien, kan have udfordringer med at få talt om sammen - her kan en kontaktperson være behjælpelig med at få det italesat, bearbejdet og få fundet løsninger. Vi hjælper således også med at få løst de ting der kan være gået i hårdknude i familien. Dit barn er omdrejningspunkt for kontaktpersonens arbejde, og det er det samarbejdet foregår omkring.

En kontaktperson hjælper også med, at genetablere eventuelt manglende skolegang. Kontaktpersonen kan også hjælpe dit barn med at finde gode venner blandt andre unge. Vi kan også hjælpe med samarbejdet til instanser som fx skole, UU-vejleder, sagsbehandler, psykolog osv. omkring den unge og familien.

Læs evt vores målgruppe her.