Til forældre

Som forældre til et barn, der får en kontaktperson kan du her på siden læse lidt omkring hvad dette betyder.

Hvad betyder det at mit barn får en kontaktperson?

En kontaktperson tager udgangspunkt i barnets handleplan, og arbejder ud fra denne. Handleplanspunkterne er derfor kendt for jer. En kontaktperson er først og fremmest en kontaktperson for barnet, men samarbejder også med familien. Det er vigtigt for os at du som er forælder er så meget med som muligt i forløbet omkring dit barn. Dette vil altså betyde for dig, at det er dig og kontaktpersonen der arbejder sammen om, at nå målene.  

En kontaktperson er en neutral voksen, som dit barn kan tale med omkring de ting der kan være svært. Vi ved, af erfaring, at nogle forældre kan have det svært med, at deres barn taler fortroligt med en anden voksen - og specielt en fra kommunen. Her er det vigtigt at slå fast at en kontaktperson udelukkende skal ses som en hjælp og ikke som en fejlfinder. 

At dit barn i en periode får en kontaktperson betyder også at i sammen med kontaktpersonen skal finde ud af hvordan dit barn og kontaktpersonen kan få noget tid sammen. Den tid dit barn har sammen med kontaktpersonen bruges fx til nogle ture hvor vi taler sammen om de ting der kan være en udfordring for barnet.

 

Hvad kan en kontaktperson hjælpe mit barn med?

En kontaktperson kan hjælpe dit barn med at få sat ord på de ting som de oplever som svære eller udfordrende. Det kan fx være ting som I, i familien, kan have udfordringer med at få talt om sammen - her kan en kontaktperson være behjælpelig med at få det italesat, bearbejdet og få fundet løsninger. Vi hjælper således også med at få løst de ting der kan være gået i hårdknude i familien. Dit barn er omdrejningspunkt for kontaktpersonens arbejde, og det er det samarbejdet foregår omkring.

En kontaktperson hjælper også med, at genetablere eventuelt manglende skolegang. Kontaktpersonen kan også hjælpe dit barn med at finde gode venner blandt andre unge. Vi kan også hjælpe med samarbejdet til instanser som fx skole, UU-vejleder, sagsbehandler, psykolog osv. omkring den unge og familien.

Læs evt vores målgruppe her. 

Hvilken rolle har jeg som forældre ift en kontaktperson?

Vi lægger vægt på, at du, som forælder er en aktiv medspiller i forhold til dit barns handleplan, da det jo er dig som forælder der kender dit barn bedst. Fx vil dit kendskab til dit barn være en god hjælp for kontaktpersonen i arbejdet at skabe udvikling. Ligeledes er det vigtigt at vi har en åben og god dialog om tingenes tilstand og at vi sammen får sat fælles mål.