Hvad kan en støtteperson hjælpe mig med?

* Lytte til forældrenes oplevelse af anbringelsesforløbet, og hjælpe med at få en forståelse af anbringelsen.

* Kan hjælpe forældrene med at få besvaret spørgsmål fra de aktuelle samarbejdspartnere, der er omkring anbringelsen.

* Kan deltage i møder i forbindelse med anbringelsen.

* Hjælpe forældrene med at læse og forstå kommunale breve.