Hvad får jeg ud af at have en støtteperson?

* At forældrene føler sig set, hørt og forstået

* At forældrene kender dagsordenen til møder.

* At forældrene har en neutral person, at snakke med om de svære ting i forhold til anbringelsen.