Støtteperson under anbringelse

Hvad kan en støtteperson hjælpe mig med?

* Lytte til forældrenes oplevelse af anbringelsesforløbet, og hjælpe med at få en forståelse af anbringelsen.

* Kan hjælpe forældrene med at få besvaret spørgsmål fra de aktuelle samarbejdspartnere, der er omkring anbringelsen.

* Kan deltage i møder i forbindelse med anbringelsen.

* Hjælpe forældrene med at læse og forstå kommunale breve.

Hvordan får jeg en støtteperson?

I henhold til Servicelovens § 54, skal kommunen tilbyde dig en støtteperson når dit barn skal anbringes, eller er anbragt.

For at få en støtteperson skal du, henvende dig til din sagsbehandler på den kommune du har bopælsadresse i.

Hvad får jeg ud af at have en støtteperson?

* At forældrene føler sig set, hørt og forstået

* At forældrene kender dagsordenen til møder.

* At forældrene har en neutral person, at snakke med om de svære ting i forhold til anbringelsen.