Støtte-/kontaktkorpset

Støtte-/kontaktkorpset er en afdeling under Børn- og Ungehuset Hjørring. Vi varetager opgaver, hvor et barn, ung, forældre eller familie har brug for støtte i hjemmet.

Korpset består af 16 pædagoger, som varetager støtte til ca. 120 – 130 børn og unge. Udover § 52 har korpset også støtte/kontakt til forældre jf. § 54 i Lov om Social Service. Det vil sige, at forældre til udsatte unge får tilbudt støtte-/kontaktperson, som i samarbejde kan få løst opgaven, omkring barnet, som familie.

Støtte-/kontaktkorpsets arbejde foregår i høj grad ude af huset, hvilket betyder, at vi ikke så ofte er på Børn- og Ungehusets matrikel, men arbejder hjemme hos familien, eller der hvor behovet er. 

Når den unge bliver 18 år, og der stadig er behov for støtte i eget hjem, tilbydes efterværn jf. § 76 i Lov om Social Service, som korpset også varetager.