Vores værdier

For alle afdelinger af Børn- og Ungehus Hjørring har vi dette fælles værdisæt

Vores værdisæt afspejler det humanistiske menneskesyn. Konkret er vores værdier forankret i følgende:

  • Ligeværdighed - For os handler ligeværdighed om, at vi møder alle mennesker ud fra en overbevisning om, at alle mennesker har lige stor værdi og derfor skal mødes med samme grad af respekt.
  • Respekt -  Handler om, at uanset hvem man er, så mødes man hos os med stor respekt for den oplevelse og forståelse af verdenen man har. 
  • Åbenhed - Hænger sammen med, og er en forudsætning for den respektfulde og ligeværdige tilgang til mødet med andre.
  • Medinddragelse - I vores arbejde med andre mennesker er det en stor værdier for os at de føler sig inddraget i hvad der skal ske og hvorfor og hvordan.
  • Ressourcefokus - Vi sætter en stor værdi i, at fokusere primært på det der fungerer og de ressourcer den enkelte har.