Mindset og Tilgang

Børn- og Ungehus Hjørring arbejder med afsæt i "Sveriges tænkningen". Det betyder at vi hele tiden har fokus på at matche behov og støtte og arbejder målrettet for at blive så lidt indgribende i borgerens liv under hensyn til- og i balance med, den opgave vi skal løse.