Om Hirtshalsvej 17

Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17 er Hjørring Kommunes tilbud til børn og unge med særligt behov for støtte.

Vi er et kommunalt tilbud, der arbejder med afsæt i Hjørring Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik samt Indsats- og Anbringelsespolitikken. Grundlæggende blev tilbuddet etableret ud fra et ønske om tilstedeværelsen af et relevant tilbud i de unges nærmiljø og med henblik på at kvalitetssikre indsatsen.

Institutionen er tilknyttet Center for tilbud til børn, unge og familier, som udover Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17, også tæller Støtte-/kontaktkorpset og Familiehuset Kløvergården. 

Vores værdier

For alle afdelinger af Børn- og Ungehus Hjørring har vi dette fælles værdisæt

Vores værdisæt afspejler det humanistiske menneskesyn. Konkret er vores værdier forankret i følgende:

  • Ligeværdighed - For os handler ligeværdighed om, at vi møder alle mennesker ud fra en overbevisning om, at alle mennesker har lige stor værdi og derfor skal mødes med samme grad af respekt.
  • Respekt -  Handler om, at uanset hvem man er, så mødes man hos os med stor respekt for den oplevelse og forståelse af verdenen man har. 
  • Åbenhed - Hænger sammen med, og er en forudsætning for den respektfulde og ligeværdige tilgang til mødet med andre.
  • Medinddragelse - I vores arbejde med andre mennesker er det en stor værdier for os at de føler sig inddraget i hvad der skal ske og hvorfor og hvordan.
  • Ressourcefokus - Vi sætter en stor værdi i, at fokusere primært på det der fungerer og de ressourcer den enkelte har.

 

 

Mindset og Tilgang

Børn- og Ungehus Hjørring arbejder med afsæt i "Sveriges tænkningen". Det betyder at vi hele tiden har fokus på at matche behov og støtte og arbejder målrettet for at blive så lidt indgribende i borgerens liv under hensyn til- og i balance med, den opgave vi skal løse.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17
Nordbovej 5
9800 Hjørring
Telefon: 72 33 56 67

boernogungehus@hjoerring.dk

 

Sekretær

- Nina Bouet Lodberg/Lone Thomsen

Tlf: 72334996/72334970