Til forældre

Her kan du som forælder læse lidt om hvordan Hirtshalsvej 17 fungerer.

Hvem og hvad er Bo-selv?

På Hirtshalsvej 17 arbejder vi fem. Vi deles om, at være til rådighed hele døgnet.

Hirtshalsvej 17 er normeret til 6 unge. De unge bor i værelser med eget bad. Værelserne er møbleret med det mest grundlæggende såsom fx seng, kommoder mm. Det er op til en selv, om man vil benytte sig af disse møbler, eller medbringe sine egne. De unge har rig mulighed for at indrette sine værelser efter eget ønske.

Udover værelserne har Bo-selv også to små toværelses lejligheder. Lejlighederne er til dem der skal øve sig i at være endnu mere selvstændige.

Der er et stort fælles køkken, samt faciliteter til tøjvask, som de unge skal deles om at benytte.                                    

Hvad arbejder vi med

På Hirtshalsvej arbejder vi målrettet på, at gøre den unge klar til et liv som selvstændigt voksent menneske med et liv i egen bolig. Det sker i et tæt samarbejde med den tilknyttede sagsbehandler, og jer som forældre.

Vi har en forventning om, at den unge skal have, eller i hvert fald have et ønske om, en dagligdag der indeholder en form for job, uddannelse, eller anden beskæftigelse.

Vi arbejder ud fra et princip om at det man kan selv, skal man selv. Således arbejder vi med hjælp til selv-hjælp. Til gengæld kan man få al den hjælp man har behov for, til ting man endnu ikke har helt styr på. Altid med det formål at man på et tidspunkt bliver helt selvstændig på området.

På Hirtshals 17 er der ikke en høj grad af opsyn og kontrol. For at være i målgruppen for Hirtshalsvej 17, skal man derfor kunne forvalte en vis frihed og et vist ansvar på en fornuftig måde. Til gengæld arbejder vi, sammen med den unge, på at denne bliver i stand til selv at tage velovervejede beslutninger i dagligdagen. Derfor må der nødvendigvis også levnes plads til den unge, til at fejle, og lave prioriteringer der ikke viser sig så heldige. Herved opleves egne erfaringer og læring kan finde sted.

 

Samarbejde

Vi vil altid være imødekommende og interesserede i et tæt samarbejde med dig som forælder.

Der er dog to dilemmaer der skal tages hensyn til: Den unge er i gang med en selvstændighedsgørelse, og skal lære at tage egne beslutninger, med de konsekvenser det måtte medføre.

For de unge der er over 18 år, gælder der regler om tavshedspligt for os. Det betyder at det er den unge selv der bestemmer hvor meget samarbejde der skal være med jer.