Sådan er det at bo her

På Hirtshalsvej 17 vil vi gerne at din tilværelse, i så høj grad som muligt, ligner et liv i egen lejlighed. Det betyder, at du skal være med til at bestemme reglerne i huset.

De regler der er, er i høj grad lavet af de unge, der bor her. Reglerne handler mest om, hvordan man tager hensyn til sine naboer. Det er dig selv, der har ansvar for, hvornår du kommer ”hjem”, hvis du er ude i byen. Der er ingen faste tider, der skal holdes.

Til gengæld forventer vi, at du kan finde ud af at stå op om morgenen og komme afsted til skole/dagtilbud. Man kan godt have overnattende gæster efter aftale med pædagogerne.

Vi har en forventning om, at du er aktiv i eget liv, er i gang med en uddannelse, job, eller anden beskæftigelse. Hvis du ikke er kommet dertil endnu, hjælper vi dig gerne med at komme videre i den retning.

Ungemøder

En gang om måneden afholder vi et ungemøde, hvor vores leder, alle unge og personaler deltager. Her har du mulighed for at få indflydelse og blive orienteret om forskellige ting, der foregår.

Vi har et beløb, der er øremærket til ferier og andre former for aktiviteter. På mødet har du mulighed for at få indflydelse på, hvordan disse penge skal bruges.