Til de unge

Hvis du skal flytte ind på Hirtshalsvej 17, kan du her læse om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde dig.

Hvem er vi?

På Hirtshalsvej 17 er vi fem pædagoger. Vi skiftes til at være på afdelingen. Der er dog tidspunkter hvor I unge også får lov til at være alene, så der øves på det. Når vi ikke er på Hirtshalsvej 17, er der altid en, du kan ringe til.

Hirtshalsvej 17 har 9 værelser, hvor der er eget toilet med bad, og køleskab. Der er et stort køkken, som du skal deles om med de andre unge der bor her. Derudover er der to stuer, vaskerum og en terrasse. Der er adgang til fitnessrum og kreativt værksted, samt udendørs arealer med blandt andet multibane.

Hvad kan vi hjælpe med?

Inden du flytter ind her, har din sagsbehandler lavet en handleplan sammen med dig. Heri står beskrevet, hvad I er nået til enighed om, at du skal få ud af dit ophold her.

Denne handleplan danner udgangspunkt for samarbejdet mellem dig og os. På denne måde kan vi sammen nå i mål med de ting, der skal til for, at du bliver klar til et liv i egen bolig. Det er meget forskelligt, hvad det er for nogle ting, den enkelte har brug for hjælp til. Det kan fx være, at du har brug for hjælp til:

  • At styre din økonomi
  • At passe din skole eller beskæftigelse
  • At få det bedre med dig selv
  • At få mere mod på livet
  • At få vasket tøj og gjort rent
  • At få handlet ind og lavet mad

Herudover kan der være en hel masse andre ting, der kunne være godt at få hjælp til.

Sådan er det at bo her

På Hirtshalsvej 17 vil vi gerne at din tilværelse, i så høj grad som muligt, ligner et liv i egen lejlighed. Det betyder, at du skal være med til at bestemme reglerne i huset.

De regler der er, er i høj grad lavet af de unge, der bor her. Reglerne handler mest om, hvordan man tager hensyn til sine naboer. Det er dig selv, der har ansvar for, hvornår du kommer ”hjem”, hvis du er ude i byen. Der er ingen faste tider, der skal holdes.

Til gengæld forventer vi, at du kan finde ud af at stå op om morgenen og komme afsted til skole/dagtilbud. Man kan godt have overnattende gæster efter aftale med pædagogerne.

Vi har en forventning om, at du er aktiv i eget liv, er i gang med en uddannelse, job, eller anden beskæftigelse. Hvis du ikke er kommet dertil endnu, hjælper vi dig gerne med at komme videre i den retning.

Ungemøder

En gang om måneden afholder vi et ungemøde, hvor vores leder, alle unge og personaler deltager. Her har du mulighed for at få indflydelse og blive orienteret om forskellige ting, der foregår.

Vi har et beløb, der er øremærket til ferier og andre former for aktiviteter. På mødet har du mulighed for at få indflydelse på, hvordan disse penge skal bruges.