Samarbejdspartnere

Udover et tæt samarbejde med kløvergården og det øvrige center, er vi i tæt samarbejde med UU-Hjørring og SSP.

Derudover prioritere vi, det tætte samarbejde med skoler, praktiksteder osv. som vores unge er en del af.

Det er vores erfaring, at det tætte samarbejde, gør det nemmere at fastholde den unge, i et skole. – dags tilbud. Allerede fra første opstartsmøde, vil vi fastlægge en struktureret plan for samarbejdsmøder. Der kan evt. benyttes social faglig konsulentbistand, som kan vejlede i forhold til at sætte rammer for den unge.

Vi har en forventning om, at børn og unge der er anbragt, skal have et dagtilbud. Dette i form af skole, praktikforløb ol. Vores erfaring har dog lært os, at i takt med at den unge begynder at arbejde med sig selv, kan have svært ved at passe sit skole/dagtilbud tilfredsstillende.

Derfor er det vigtigt at vi har et tæt samarbejde, og en ”Plan B”, de dage den unge, ikke formår at komme afsted. I disse perioder kan en ”Plan B” eks være, hjemmeopgaver i skolebøgerne, et praktikforløb på en virksomhed, eller hjælpe institutionens pedel med småopgaver. Dette har til formål, at holde den unge i gang, give den unge den fornødne ro til at bearbejde egne problemstillinger, og bibeholde en normal hverdag med forpligtelser.