Vores rolle

Når et barn bliver anbragt ved os, bliver vi af sagbehandler bedt om at løse problemstillingen omkring barnet. Dette gør vi gennem socialpædagogiske metoder, og i tæt samarbejde med forældre og netværk. Vi vil sammen afdække, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt, da i som forældre kender barnet bedst. 

Ud fra den opgave vi er bestilt til at udføre, vil vi ligge nogle realistiske mål og dagligt dokumentere på disse. Dette gør vi for at observere, og skabe udvikling.

Under anbringelsen, finder vi det vigtigt, at i som forældre får mulighed for støtte og vejledning. Vi har mulighed for at tilbyde forældre samtaler mm.