Til forældre

Skal dit barn anbringes.

Står du og skal have dit barn anbragt hos os, kan du her på siden finde information om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde jer og jeres barn.

Når dit barn flytter ind

Hvad kommer der til at ske, når dit barn skal flytte ind på døgnafdelingen?

Noget af det vi vægter højt, når dit barn flytter ind, er samarbejdet med jer som forældre og det tætte netværk. I er stadigvæk forældre for jeres barn, og det er vigtigt, at vi bevarer de gode oplevelser, I som familie har sammen. Gennem samarbejde opnår vi de bedste resultater og kommer bedre i mål med de udfordringer, der måtte være.

Vi vil sammen med jer lægge en plan for, hvordan vi bedst samarbejder omkring jeres barn. Der kan være forskellige behov for samarbejde - nogle ønsker forældremøder, andre har brug for at trække sig lidt og have begrænset kontakt i en kort periode, indtil der er overskud til godt og positivt samvær. Eksempler på det positive samvær kan være, at I som forældre tager med jeres barn til tandlæge, frisør, fodbold mm. 

For os er det en selvfølge, at I som forældre hele tiden orienteres og er med i beslutningsprocesserne omkring jeres barn. 

Daglig struktur

Hvad sker der i dagligdagen på Døgnafdelingen

Mens dit barn bor her, bestræber vi os på, at de skal fortsætte deres daglige skolegang og eventuelle fritidsaktiviteter.

Dit barn vil hver anden uge, have en maddag, hvor opgaverne i den forbindelse, vil være alders svarende. 

Hver mandag er der rengørings dag, hvor børnene skal gøre rent på værelset evt. i samarbejde med en pædagog. Det er også denne dag, at de får udbetalt lommepenge. Beløb er afhængig af deres alder.

Onsdag og lørdag er der aktivitetsdage. Onsdag har vi en mindre og "gratis" aktivitet, som kan være at gå en tur på stranden, poolturnering, boldspil på fodboldbanen, eller hygge med noget kreativt. Lørdag er der mulighed for at lave en større aktivitet, såsom at køre go-card, fodboldgolf, svømmehal mm.  

Vores rolle

Når et barn bliver anbragt ved os, bliver vi af sagbehandler bedt om at løse problemstillingen omkring barnet. Dette gør vi gennem socialpædagogiske metoder, og i tæt samarbejde med forældre og netværk. Vi vil sammen afdække, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt, da i som forældre kender barnet bedst. 

Ud fra den opgave vi er bestilt til at udføre, vil vi ligge nogle realistiske mål og dagligt dokumentere på disse. Dette gør vi for at observere, og skabe udvikling.

Under anbringelsen, finder vi det vigtigt, at i som forældre får mulighed for støtte og vejledning. Vi har mulighed for at tilbyde forældre samtaler mm.