Børn- og Ungehus Hjørring - Døgn

Børn- og Ungehus Hjørring - Døgn er Hjørring Kommunes tilbud til midlertidige anbringelser af børn og unge.

Børn- og Ungehus Hjørring - Døgn er et kommunalt opholdssted for børn og unge, der har behov for en midlertidig anbringelse uden for eget hjem, netværk mm.

Børn- Ungehuset  døgnafdeling har eksisteret siden 2010, dog hed det før Døgncenter Motellet, men ændrede navn 1. august 2015.

Der er normeret 6+2 pladser til børn og unge i alderen fra 5 til 16 år. Der er 9 pædagoger i dagtimerne, 2 omsorgsmedarbejdere i vågen nattefunktion og 1 studerende.